Мисия

  • провеждане на цялостна политика по управление и контрол с цел оптимизиране на структурата, качеството и възвръщаемостта на активите на дружеството
  • провеждане на целенасочени изследвания на развитието на пазара
  • откриване на рентабилни възможности за инвестиции
  • ефективно управление на недвижими имоти, парични поточи и взаимоотношения с наематели
  • целенасочено и стабилно разширяване на пазарния дял
  • привличане на нови и дългосрочни клиенти


За изпълнение на стратегическите си цели "Грийнхаус Пропъртис" АД е разработило текущи цели за развитие, фокусирани основно върху подобряване на рентабилността и финансовото състояние на компанията, както и надеждна система за управление и контрол.