Корпоративно управление

За „Грийнхаус Пропъртис“ АД целенасоченото и ефективно корпоративно управление изразява необходимостта управленските структури и практики да бъдат актуализирани регулярно, за да посрещнат корпоративните и управленските потребности адекватно с цел намаляване на разходите за управление, увеличаване на атрактивността на компанията на пазара и съответствие на дейността й с нормативните и законови изисквания.

В тази връзка Дружеството е разработило стабилни практики и инициативи за планиране и оценка на постигнатите резултати, които отчитат актуалните и специфични пазарни тенденции спрямо конкретната среда на компанията.